דפנה שם טוב מסבירה – מהי אינטליגנציה רגשית חברתית? 

  • מה ההבדל בין אינטליגנציה "סטנדרטית" לאינטליגנציה רגשית או חברתית?

  • האם נולדים עם זה?

  • האם אפשר לשפר את האינטליגנציה החברתית שלנו?

 פתח דבר

במשך שנים ארוכות זוהתה המילה אינטליגנציה במחקר ובתרבות כרמת משכל הקשורה ביכולת להבין ולפתור בעיות ובאיכות הזיכרון, כאשר אף הומצאה דרך לכמת אותה בדמות מבחני IQ.  דפנה שם טוב מסבירה כי המונחים אינטליגנציה רגשית או אינטליגנציה חברתית החלו להופיע יותר ויותר רק בעשורים האחרונים ובמיוחד החל מהמחצית השנייה של שנות ה-90, מתוך הכרה שגם ניהול הצד החברתי והרגשי בחיי האדם וסביבתו הינו כישרון שראוי להכיר בו ולחקור אותו.

אז מה זה, בעצם?

עם השנים, כאמור, החלו חוקרים להציג את הרעיון שיש יותר מסוג אחד של אינטליגנציה אנושית. חלק מהותי וגדול בחיינו הוא האינטראקציה החברתית, המודעות החברתית, המיומנויות הרגשיות והחברתיות וניהול רגשותינו שלנו, ואי אפשר להתעלם מכך ולהתייחס לאינטליגנציה כמשהו שכלי המנותק מכל אלו.

על אף שהנושא של אינטליגנציה חברתית או רגשית עלה כבר לפני כ-50 שנה, עדיין אין הגדרה חד משמעית מהי בעצם. לחוקרים שונים יש גישות שונות והגדרות שונות, והמחקר בתחום עודנו ממשיך, כמו גם הביקורת האקדמית על עצם המונח ועל הגדרותיו השונות. אולם נוכל להציע שאינטליגנציה רגשית עוסקת ביכולת להבנה, להבחנה ולניהול הרגשות שלנו ושל האחר, כשבתוך זה מתקיימת האינטליגנציה החברתית, הקשורה במודעות ובמיומנות החברתית שלנו – רגישות לאחר, זיהוי רגשותיו, ויכולת לפעול בהתאם. יש גם שמוסיפים: אמפתיה, דחיית סיפוקים וניהול לחצים והערכה עצמית.

יכולת מולדת או נרכשת?

כמו אספקטים אחרים רבים של אינטליגנציה רגשית וחברתית, גם שאלה זו הינה עדיין נושא לדיון אצל רבים. עם זאת, נראה שהתשובה היא גם וגם. חלקנו נולדים עם "כישרון" חברתי רב יותר, להבין את האחר, "לקרוא" את הרגשותיו ואופיו מהתנהגותו וממראהו, להתחבר ביתר קלות ולהיות אמפתיים יותר.

עם זאת, זו הינה גם יכולת נרכשת. ילדים בגיל הרך מפתחים את מיומנויותיהם החברתיות והרגשיות בעקבות האינטרקציה עם סביבתם ומשפחתם, החינוך אותו ספגו, וההשפעות החברתיות. גם כמבוגרים אנו יכולים לעבוד על נושא האינטליגנציה הרגשית שלנו – ללמוד לאבחן ולהבין את רגשותינו טוב יותר, ומשם לדעת לנהל אותם בצורה חכמה יותר (ולא לתת להם לנהל אותנו ואת מעשינו), להכיר בחולשות ובמחשבות השליליות וללמוד איך לנטרל אותן. כנ"ל לגבי אינטליגנציה חברתית – בעזרת טיפול או בעבודה עצמית נוכל ללמוד איך להתנהל חברתית טוב יותר, לפתח אמפתיה, להכיר ברגשותיו ובצרכיו של האחר, ולהתחשב בהם. זהו למעשה תהליך למידה אינסופית, שיפור ושכלול של המיומנויות הרגשיות והחברתיות לאורך כל החיים.