תחושות אוטומטיות ותחושות שאנו גורמים לעצמנו

אל תתנו לאוטומט להתגבר

תחושות אוטומטיות ותחושות שאנו גורמים לעצמנו – דפנה שם טוב

חשוב מאוד לדעת להבחין בין תחושות שנוחתות עלינו בלי רצוננו, לבין תחושות שאנחנו גורמים לעצמנו בכוונה!

כשאנחנו מרגישים עצובים או דחויים, זהו מצב בו כאילו מישהו נעלם בא ושם עלינו שמיכה כזאת שמחדירה לגופנו רגש לא רצוי.

לעומת זאת, כשאנחנו גורמים לעצמנו לרגשות מסויימים, זה נובע מפעולת מחשבה שאנחנו מבצעים.

אם נדע להבדיל היטב בין שתי התחושות הנ"ל, נוכל להגדיל את יכולת השליטה שלנו באותם רגשות שמופיעים אצלנו ללא רצוננו.

נוכל להתייחס אליהם בשלילה.

לא נרגיש שאנחנו עבדים של תחושות אלו.

מהמקום בו אנו מפעילים מחשבה נוכל לחשוב מה שבא לנו על אותן תחושות אטומטיות.

ונוכל גם לשלול אותן…

לכן חשוב לדעת מה מקור התחושות ולא להתייחס אליהן כאל בליל אחד ואחיד!